Start

Scen - Media - Event

KREATIVPARTNER I LINKÖPING AB

Produkt & Produktion.


* Kreativ Partner skapar värden i form av passande och kvalitativa kulturproduktioner.


* Kreativ Partner hjälper dig och ditt företag

- att utveckla eller förbättra framförande, möten eller produktioner.

 

* Kontakta KreativPartner för vidarutveckling av idé.

- vi hjälper dig..

Barn & Familjeteater

Revy & Nöjesteater

Kulturpris.

Event & Konferencier

Sällskapets Tages Vänners styrelse har utsett stipendiat


HÅKAN BÄCK


med motiveringen:

För att med stort engagemang och med kraft och framsynthet vitaliserat kulturlivet i Linköping genom teaterpjäser för barn och vuxna, revy- och varietéföreställningar med eget och lånat material och för sitt arbete med att engagera, stimulera och förädla en rad unga skådespelare och sångare bl.a. genom sitt noggranna regiarbete. Han har också tagit ansvar för att grundlägga, rekrytera och regissera revyprojekten i Gamla Linköping med material ur Tage Danielssons produktion, ett mycket uppskattat sommarevenemang och så med sitt arbete i Tage Danielssons anda verkat för att hålla Tages minne levande.Håkan Bäck : regissör, skådespelare - producent och dramatiker.


Sune Lindgren

ordf. Sällskapet Tage Danielssons Vänner